Mladí hasiči v roce 2017

Pro kroužek Mladých hasičů byl rok 2017 ve mnohém přelomový. Naše družstva nastooupila do některých soutěžích již se zkušenostmi z minulých ročníků a vědomím, že nyní se chceme poprat o lepší výkony a výsledky. Na jaře na nás čekala pvní účast v jarním kole celoroční hry Plamen a s blížícím se létem jsme se těšili nejen na okrskovou soutěž, ale také na účast v Modletické lize požárního útoku. Letos jsme prvně začali stavět na soutěžích v požárním útoku rodící se dorostenecké družstvo, které trpělivě a pylně sbíralo zkušenosti.

Jsme moc rádi, že děti se pravidelně účastnily jak tréninků, tak všech soutěží a velmi nás těší i jejich dosažené výkony. Nejcenější bylo z pohledu umístění vítězství mladších žáků v Mukařovském uzlování a tradiční ovládnutí okrskové soutěže v Kostelci u Křížků.

 

leden a únor

Zimní období jsme strávili v tělocvičně a zaměřili se vázání uzlů, nácvik některých částí disciplín pro jarní kolo hry Plamen, či na pochodová cvičení. Děti si samozřejmě užily i odměny v podobě kolektivních sportovních her. V únoru jsme opět zorganizovali nábor nových členů a podařilo se nám do kolektivu zařadit několik fajn dětí.

 

březen - Mukařovské uzlování, vítězství mladších žáků

V sobotu 18. března jsme se zúčastnili s družstvy mladších žáků, starších žáků a dvěmi dorostenci již 12. ročníku Mukařovského uzlování. Naše děti na soutěži prodaly svou šikovnost a přivezly domů skvělé výsledky. Mladší žáci svou kategorii vyhráli, starší obsadili 8. místo z 23 družstev a mezi 56 dorostenci ukořistili naši závodníci 7. a 11. místo. Více si můžete přečíst v podrobné reportáži.

 

květen - Plamen a opět zlaté medaile z okrskové soutěže

Květen byl jako vždy plný různých akcí. O víkendu 13. a 14. května jsme byli s mladšími a staršími žáky na okresním kole soutěže Plamen v Úvalech. Jednalo se o první účast a některé disciplíny, jako požární útok CTIF si naše děti vyzkoušely poprvé. V celkové součtu naše družstva skončila ve spodní polovině tabulky. Za vyzdvihnutí stojí třetí místo mladších žáků v královské disciplíně - požárním útoku. Představu o tom, jak disciplíny vypadají si můžete udělat na fotkách v galerii.

V sobotu 20. května jsme vyzarili s téměř celým sborem na celodenní okrskovou soutěž do Kostelce u Křížků. Podařilo se nám sestavit družstvo přípravky, mladších žáků, starších žáků a dorostu. A jsme moc rádi, že všechna družstva si domů kromě pěkných zážitků přivezla i 4 sady zlatých medailí.
Jak to na soutěži vypadalo si můžete prohlédnout na fotkách.

 

červen

Teplé počasí nám umožnilo příjemné trénování požárních útoků a účast na závodech Dětské hasičské ligy okrsku Modleticko. Na začátku června jsme se účastnili s mladšími žáky, staršími žáky a dorostenci soutěže v Křížkovém Újezdci, kde všechna družstva obsadila třetí místo.
V sobotu 17.6. pokračovala DHL závody Chomutovicích, mladší žáci byli s časem 27,97 sekundy o pouhých 8 sekund druzí, starší žáci šestí a dorostenecký tým třetí.

Skvělé červnové výkony v Dětské hasičské lize jsme před začátkem prázdnin oslavili při rozlučce se sezónbou na lojovickém hřišti, při které došlo i na soutěž čtyřčlenných rodinných hlídek v požárním útoku.

 

září

Po letních prázdninách jsme pokračovali v účasti na závodech v požárním útoku. Ve čtvrtém kole DHL jsme zavítali do Modletic a Radějovic. Po prázdninovém výpadku v tréninku jsme se potýkali s nástřiky, které trvaly déle, než bychom chtěli, čímž trpěla naše umístění. Na obou soutěžích jsme se pohybovali v druhé polovině startovního pole.

Druhou polovinu září jsme věnovali přípravě na další kolo soutěže Plamen. Na podzim se běží tradičně Závod požárnické všestrannosti (ZPV). Poslední víkend v záři jsme pro děti zorganizovali nominační závod ZPV v okolí Lojovic, na kterém si mohli vyzkoušet všechna stanoviště i další nové děti, které zavítaly do našeho kroužku.

 

říjen - stříbro a bronz ze Závodu v požárnické všestrannosti

V sobotu 7. října jsme se vydali na závod ZPV do Vyšehořovic. Hlídka mladších žáků nám udělala velkou radost, když po dobré střelbě i skvělém běžeckém výkonu doběhla do cíle bez chyb na dalších stanovištích a vybojovala si druhé místo mezi 22 hlídkami. Neztratila se ani hlídka smíšeného dororstu, která skončila třetí. Méně se dařilo hlídce starších žáků, kteří po několika zbytečných chybách skončili až v polovině startovního pole, přesněji na 12. místě. Více si o závodu můžete přečíst v reportáži.

 

listopad - prosinec

Protože nastalo opět chladné počasí, přesunuly se naše tréninky do tělocvičny ZŠ Velké Popovice. Věnovali jsme se cvičením na posílení rovnováhy, orientace v prostoru a schopnosti předcházení zranění při pádu. Do tréninků jsme začli aktivně zapojovat i cvičení a hry na gymnastických nářadích, věnovali jsme se nácviku štafet i zvýšení fyzické zdatnosti.

V polovině listopadu se všichni vedoucí lojovických mladých hasičů zůčastnili odborného školení, kde si obnovili a zvýšili svou kvalifikaci. II. stupně Vedoucího mladých hasičů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka dosáhli Miroslav Němec a David Hůrka.

III. Stupně vedoucího mládeže Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska d

Více zde: https://www.sdh-lojovice.cz/mladi-hasici/rok-2016/
III. Stupně vedoucího mládeže Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska d

Více zde: https://www.sdh-lojovice.cz/mladi-hasici/rok-2016/

V prosinci nechabělo ani tradiční Lojovické mikulášsské odpoledne nebo rozsvěcení vánočního stromu.

 

Cíle pro rok 2018

Na základě úspěšných žádostí o dotace na podporu kroužku mladých hasičů plánujeme nákup terčů, časomíry a obnovu savic, hadic a drobného vybavení pro požární útoky. Chtěli bychom v této důležité disciplíně zlepšit nástřikové časy. Snad se nám povede atakovat ty nejlepší výkony a vyhrát některé z kol Dětské hasičské ligy.

Důležitým cílem pro nás zůstává kvalita tréninků a jejich zábavná a zajímavé náplň.

Děkujeme všem dětem, které se účastní tréninků a soutěží. Jsme rádi, že nás dobře reprezentují. Poděkování patří i všem, kteří nám pomáhají, podporují nás anebo fandí při soutěžích!!!

Více zde: https://www.sdh-lojovice.cz/mladi-hasici/rok-2016/


Děkujeme všem dětem, které se účastní tréninků a soutěží. Jsme rádi, že nás dobře reprezentují. Poděkování patří i všem, kteří nám pomáhají, podporují nás a nebo fandí při soutěžích!!!