O nás

Hasičský sbor v Lojovicích byl založen v roce 1930 k ochraně proti požárům, obdobně jako sbory ve všech okolních vesnicích. Na území obce Velké Popovice byly mj. dobrovolné sbory hasičů Brtnice, Řepčice a Velké Popovice. Rok 2000 přežil bohužel pouze sbor v Lojovicích.

 

Sbor dobrovolných hasičů Lojovice ( SDH Lojovice) je organizační složkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany. Nezaměřujeme se pouze na záchranářskou činnost, ale pořádáme a podporujeme různé kulturní, sportovní a osvětové akce pro děti i dospělé.

 

V současné době (k 1.1.2019) máme 66 členů, z toho 27 mladých hasičů do 18 let.

 

16 členů našeho sboru vykonává navíc aktivní činnost v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Velké Popovice.

Zřizovatelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Velké Popovice je dle §29 zákona 133/85 Sb Obec Velké Popovice. Jednotka je zařazena do kategorie JPO III, a je v rámci Integrovaného záchranného systému určena jako jednotka s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele.