Mladí hasiči v roce 2015

První tréninky dětí v roce 2015 se nesly v duchu přípravy na okrskovou soutěž v Kostelci u Křížku. Proto jsme trénovali hlavně požární útok a štafetu 4 x 60m.

 

květen

Na okrskové soutěži v Kostelci u Křížků, která se konala v květnu, naše děti závodily ve štafetě 4 x 60 m a v požárním útoku. Pro konečné umístění se sčítal čas družstva v obou disciplínách. V kategorii mladší žáci vybojovaly děti skvělé první místo a starší žáci získali druhé místo, když jim to první uteklo jen o jednu sekundu!

 

červen a červenec

V červnu se pět našich mladých hasičů zúčastnilo soutěže DĚTSKÝ ŽELEZNÝ HASIČ v Senohrabech. Do prázdnin, jsme se scházeli skoro každou neděli a trénovali hlavně požární útok. Na konci prázdnin jsme v tréninku pokračovali a připravovali se na závody.

 

srpen

V sobotu 29.8.2015 jsme s dětmi vyjeli do Radějovic. Byla to naše první ostrá zkušenost ze závodů, které se konají  podle pravidel soutěže PLAMEN. Naše děti nastoupily proti zkušeným "profíkům" v jejichž výbavě nechyběly tretry a extra našlapané mašiny.  Přesto, že jsme udělali pár chyb a ztratili, tak drahocenné sekundy, ostudu jsme si neutrhli. Starší děti přivezly pohár za 3.místo s časem 41,43 sekund a mladší děti obsadily na 6. místo v čase 46,57 sekund.

 

září

Druhou zářijovou sobotu se na hřišti v Lojovicích pořádaly oslavy k 85 výročí založení našeho sboru. Naši nejmladší aktivně pomáhali s přípravami na oslavy, ale také předvedli bezchybnou ukázku požárního útoku.

 

říjen až prosinec

Do konce roku, jsme se scházeli každou druhou neděli. Stříleli jsme ze vzduchovky, učili se základům zdravovědy a uzlování. V polovině listopadu se David Hůrka s Mirkem Němcem zúčastnili třídenního školení vedoucích mládeže. Úspěšně jsme složili zkoušky a získali, tak osvědčení o získání kvalifikace III. Stupně vedoucího mládeže Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska.

 

Výborem sboru tedy mohl být odhlasován vznik KOLEKTIVU MLADÝCH HASIČŮ. Vedoucím kolektivu byl schválen David Hůrka, vedoucím družstva Miroslav Němec a instruktorem Honza Hůrka.  

Ke konci roku jsme požádali obec Velké Popovice o finanční příspěvek na nákup materiálu nutného pro bezpečné a bezproblémového fungování dětského kroužku, konkrétně přívěsný vozík s plachtou na přepravu materiálu, přetlakový ventil, který je nutný pro bezpečnou práci dětí s hadicovým vedením a dvě krátké přívodní savice.

 

Příspěvek, jsme od obce obdrželi a máme tak nyní komplet výbavu potřebnou pro požární útok dětí. Tímto bychom chtěli poděkovat zástupcům obce panu starostovi, panu místostarostovi, členům rady za podporu, kterou našemu sboru a výjezdové jednotce poskytují. Děkujeme!

 

Cíle pro rok 2016

V roce 2016 bychom chtěli udělat nábor dětí a účastnit se nejen okrskové soutěže. Rádi bychom s dětmi vyrazili do Senohrab na železného hasiče, na Mukařovské uzlování a zúčastnili se více závodů Modletické ligy. Pokud všechno půjde podle našich představ, tak se v září přihlásíme do hry PLAMEN.

 

Děkujeme všem dětem, které příkladně reprezentovaly náš sbor! Poděkování patří také všem dospělým,  kteří nám aktivně pomáhali anebo třeba jen fandili! V dětech musíme vidět naše nástupce, pokud se už jako děti přesvědčí o tom, že když se chce, tak všechno jde.