Mladí hasiči v roce 2016

Pro kroužek Mladých hasičů byl rok 2016 ve znamení častejších schůzek, tréninků a většího zapojení do jednotlivých hasičských soutěží v průběhu celého roku. Mnoha akcích se naše děti účastnily poprvé a jsme moc rádi, že se s tím vždy velmi statečně popraly. Díky dobrému přístupu se naše družstva vypracovala k solidním výkonům a zaznamenala na okrskové úrovni i velký úspěch v podobě zlatých medailí.

 

leden a únor

Zimní období bylo ve trénování šikovnosti, přesněji dovednosti vázat vybrané druhy uzlů. Kromě uzlů jsme se zaměřili na zdravovědu a základní věci v požární ochraně. V únoru jsme uskutečnili nábor nových členů a podařilo se nám zaujmout a do kolektivu zařadit několik fajn dětí.

 

březen - Mukařovské uzlování

V sobotu 12.3.2016 jsme se zúčastnili Mukařovského uzlování. Jednalo se o 11. ročník, pro náš sbor však teprve první účast, přesto se solidním umístěním. Družstvo mladých hasičů skončilo v kategorii mladší žáci na 11. místě z 20 týmů. V kategorii starších žáků a dorostu jsme soutěžili jen jako jednotlivci. Některé děti si vedly výborně. Máte-li chuť, pročtěte si podrobnou reportáž. Příští rok bychom rádi na start postavili i družstvo starších žáků a vylepšili naše umístění.

 

duben

V dubnu jsme začli po zimě opět trénovat požární útok. Jeden z tréninků byl v rámci akce "Pochod krajinou barona Ringhoffera," při kterém děti předvedly několik hezkých požárních útoků.

 

květen - skvělý úspěch na okrskové soutěži

Květen přinesl vrchol v přípravě na soutěže v požárním útoku a štafetě 4x60 metrů. V sobotu 21.5.2016 se v Kostelci u Křížků konala okrsková soutěž, které se zúčastnila kromě družstev dospělých členů SDH Lojovice také družstva Mladých hasičů, a to "nováčci", "mladší žáci" a "starší žáci." Naše účast dopadla na výbornou - 4x zlato z okrskové soutěže!

Krátkou foto/video prezentaci naleznete na našem YouTube kanálu.

 

červen

Z příspěvku obce Velké Popovice jsme pořídili nový přívěsný vozík, trička a další vybavení, takže jsme mohli začít důstojně jezdit na okolní hasičské soutěže v rámci Dětské hasičské ligy, okrsku Modleticko. V červnu jsme se v rámci Modletické ligy zúčastnili soutěže Oujezdské útočení a Huntovický útok. Pro naše děti to byly důležité zkušenosti v porovnání s nejlepšími týmy z okolí, které se již delší dobu připravují na různé hasičské soutěže. Jsme rádi, že přes různé problémy s technikou jsme Lojovice reprezentovali důstojně.

 

Na konci června jsme jeden trénink věnovali v prostorách hotelu Sen nácviku chování se u vody, předcházení a řešení krizových situací spojených s koupáním a dalšími vodními sporty. Děti si díky nenásilné formě vyzkoušely a zapomatovaly mnoho důležitých věcí.

 

srpen a září

Na konci prázdnin se rozběhla další část dětské Modletické ligy v požárním útoku. Mladí hasiči se účastnili závodů Křížkovém Újezdci a Modleticích. V celkovém hodnocení jsme obsadili v obou kategoriích osmé místo. Do dalšího ročníku musíme vylepšit jak požární techniku, tak vlastní nácvik útoku a budeme věřit v lepší časy. Všem dětem, rodičům i těm, kteří nám pomáhali nebo fandili při závodech Modletické ligy patří velké poděkování.

 

říjen

Pro sezónu 2016/2017 jsme přihlásily naše děti do celoroční soutěže PLAMEN. Pro náš sbor se jedná o první účast, takže budeme pilně trénovat a nabírat zkušenosti. První kolo, které nás čekalo byl Závod požární všestrannosti, který se konal 8.10.2016 v Křížkovém Újezdci. Do závodu jsme postavili družstvo mladších a starších žáků a do samostatného závodu dva dorostence. Výsledkem je 3. místo mezi staršími žáky, 5. místo v kategorii mladších žáků a 3. a 4. místo v dorostencích. Vstup do Plamene vydařený a zavazující pro jarní kola.

 

listopad a prosinec

Protože nastala opět zima, přesunuli jsme se díky podpoře obce Velké Popovice do tělocvičny. Tréninky jsou již každý týden a my jsme se mohli věnovat fyzické přípravě, spolupráci dětí v týmu při různých hrách, tak i nácviku vázání uzlů. V předvánočním čase si naše děti užily akce jako Dýňování, Mikulášské odpoledne nebo Rozsvícení vánočního stromu.

 

Na školení vedoucích mládeže úspěšně složil zkoušky a získal kvalifikaci III. Stupně vedoucího mládeže Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska další člen SDH Lojovice, Michal Matějček.

 

Cíle pro rok 2017

Rádi bychom udrželi kvalitu tréninků a pořádaných akcí jako v minulém roce. Chtěli bychom uspět na soutěži Mukařovské uzlování a zvládnout první účast v jarních kolech soutěže Plamen. Přes léto chceme s dětmi pravidelně soutěžit v Modletické lize požárního útoku. Proto, abychom byli konkurence schopní, budeme řešit generální opravu stříkačky PS12 a další doplnění našeho vybavení.

Rádi bychom nadále rozšiřovali počet dětí v našem kroužku a poskytovali jim možnost zajímavého mimoškolního využití v kolektivu dětí ze svého okolí.

 

Děkujeme všem dětem, které se účastní tréninků a soutěží. Jsme rádi, že nás dobře reprezentují. Poděkování patří i všem, kteří nám pomáhají, podporují nás anebo fandí při soutěžích!!!