PLAMEN 2017

13.05.2017 09:00

O víkendu  13-14. května se  mladí hasiči z Lojovic zúčastnili jarní části  soutěže Plamen v Úvalech. 

Fotky na rajčeti: sdh-lojovice.rajce.idnes.cz/2017_13.5._PLAMEN/

 Soutěže se zúčastnilo patnáct sborů z okresu Praha východ. Děti soutěžily v šesti disciplínách, jejichž cílem je rozvíjet získané znalosti a dovednosti ve výcviku s požárním nářadím, jejich rychlost a pohyblivost.  Pro Lojovické hasiče se jednalo o historicky první účast na PLAMENI a našim cílem tak bylo  především získávání  zkušeností. Proto celkové umístění   v kategorii mladších na 11 z 15  družsev a v kategorii  starších na 10 místě ze 13 sborů bereme  jako slušný začátek a příslib do příštích ročníků. V některých disciplínách  naše děti  předvedly již letos výborné výkony, například družstvo starších se v závodu požárnické všestrannosti umístilo na 3. místě a družstvo mladších v královské disciplíně požární útok obsadilo s časem 30,23  rovněž výborné 3 místo.

Pro lepší představu o celkové náročnosti soutěže Plamen připojujeme popis jednotlivých disciplín:

Závod požárnické všestrannosti (ZPV)

Jednotlivé pětičlenné hlídky na trati (mladší cca 2 km, starší cca 3 km) plní úkoly na šesti stanovištích. Jedná se o střelbu ze vzduchovky, základy práce s mapou, uzlování, základy první pomoci, požární ochranu a překonání překážky po vodorovném laně.

Štafeta 4x60 metrů s překážkami

Každý z členů štafety zdolává jeden ze 4 úseků: přeběhnutí kladiny, zdolání překážky, přemístění přenosného hasícího přístroje, zapojení hadic. Po každém úseku si mezi sebou jednotliví členové štafety předávají proudnici, kterou poslední člen (zapojující hadice) dopraví do cíle.

Štafeta CTIF

Štafetu o celkové délce 400 metrů provádí devítičlenné družstvo. Každý závodník běží jeden z devíti úseků v pořadí: překonání žebříkové stěny, volný úsek bez překážek, přenos hadice, volný úsek, podběhnutí laťky, překonání lehkoatletické překážky, přemístění přenosnéhohasícího přístroje
, volný bežecký úsek, zapojení hadic.

Požární útok s překážkami CTIF

Této disciplíny se účastní 9 členů družstva, z nichž jeden je velitel. Celé družstvo postupně překonává několik překážek: vodní příkop, bariéru, tunel, lávku. V tomto prvním úseku jsou družstvem rovnoměrně rozmístěny hadice. V druhém úseku jsou umístěny 2 džberové stříkačky se kterými musí družstvo zdolat nástřikové stěny. Třetí úsek zahrnuje vázání uzlů a přiřazování technických prostředků.

Štafeta požárních dvojic

Štafety se zůčastní dvě dvojice dětí a velitel. První dvojice na dráze zapojuje hadici na hydrant a proudnici. Následná dvojice poté naopak hadici odpojuje, smotává a odnáší do cíle.

Požární útok

Požární útok provádí 7 členů družstva. Po odstartování běží celé družstvo od startovní čáry k základně s nářadím. Členové mají rozděleny úkoly - část má na starost připevnění sacího koše a nasání vody z nádrže, druhá část zapojuje hadice na stříkačku, rozdělovač a proudnice. Oba proudy potom dobíhají k terčům, které musí zdolat nastříkáním potřebného množství vody.

 

Hasiči Lojovice mají stále zájem o nábor dětí ve věku od 6 do 15 let, zájemci nás mohou kontaktovat na emailové adrese sdh-lojovice@seznam.cz