Výroční valná hromada

13.01.2024 17:00

Vážení členové,

rádi bychom vás pozvali na výroční valnou hromadu, která se bude konat v restauraci U Barona v sobotu 13. ledna 2024 od 17:00.
 

Program valné hromady je následující:

17:00 až 18:00 

- kontrola účast,

- kontrola a platby členských příspěvků, 

-příprava zasedání a návrhů do diskuze

18:00 až 22:00 

- oficiální zahájení zasedání a přivítání hostů

- návrh programu schůze, volba komisí

- přednesení zprávy o činnosti sboru v roce 2023

- přednesení zprávy o hospodaření a zprávy revizní komise

- zpráva JSDHO Velké Popovice o výjezdech

- návrh a volba delegátů na shromáždění OSH

- plán činnosti na rok 2024

- diskuze

Vedení Sboru dobrovolných hasičů Lojovice si vyhrazuje právo na změnu programu.