S tichou vzpomínkou...

19.02.2021 18:29

V úterý 16. února 2021 naše řady ve věku 77 let navždy opustil bývalý velitel a starosta dobrovolných hasičů Lojovice bratr Jaroslav Rejna. 

Jaroslav Rejna se stal lojovickým dobrovolným hasičem v lednu 1962. V roce 1967 již jako náměstek velitele prosadil obnovení tradice hasičských plesů. V roce 1970 se stal velitelem jednotky a 9. ledna 1972 byl na výroční schůzi zvolen do funkce starosty, kterou vykonával do roku 1975. 

S tichou vzpomínkou a hlubokou úctou, Ti bratře, děkujeme za činnost pro náš sbor! 

Čest Tvé památce a upřímnou soustrast rodině i blízkým.