Rozlučka se sezónou

24.06.2016 16:30

V pátek 24. června od 16:30 jsme pořádali rozlučku se sezónou pro děti a aktivní členy.

Našim mladým hasičům jsme poděkovali za příkladnou reprezentaci sboru. Dodatečně byly dětem předány zlaté medaile za vítězství v okrskové soutěži.

Všem aktivním členům, spřízněným organizacím a osobám děkujeme za podporu, čas a úsilí, které sboru věnují a přejeme krásné prázdniny!