Pozor na pálení biologického odpadu

05.04.2019 19:12

V posledních dnech nejen na území Velkopopovicka, ale i v celé České republice výrazně vzorsl počet požárů v přírodním prostředí. Ve čtvrtek 4.4.2019 bylo zaznamenáno rekordních 216 požárů (z toho 129 v přírodě) a byl překonán rekord v počtu denních požárů v ČR z horkých a suchých letních dní v letech 2015 a 2018.

 

Za velkou většinou požárů v přírodním prostředí stojí lidská nedbalost při pálení biologického odpadu nebo rozdělávání ohňů v přírodě. Aktuální sucho a vítr ohni jen napomáhá. Vzhledem k tomu, že nás čeká víkend kdy mnozí budete uklízet zahrady, důrazně vás varujeme před vypalováním trávy! To je v České republice zakázáno hned třemi zákony. Při porušení příslušných zákonů může být fyzické osobě uložena pokuta až 25.000 Kč a právnické 500.000 Kč.

 

Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad je možné. Mohou je provádět pouze provádět fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony (zákon o požární ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další) a za podmínek stanových vyhláškami obcí a to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému hašení.

 

Při pálení biologického materiálu dodržujte následující pravidla:

  • velikost hromady klestí volte tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor,
  • při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru pálení ihned přerušte a oheň uhaste,
  • místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, odkud odstraňte hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
  • místo spalování zabezpečte dostatečným množstvím hasebních látek,
  • místo pálení opustte teprve až po úplném uhašení ohně,
  • po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolujte,
  • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování udržujte průjezdné,
  • klest spalujte pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
  • osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.
 
Vůbec nejlépe uděláte, když pálit nic nebudete a využijete možnost uložení biologického odpadu například na kompostárně  Technických služeb Velké Popovice.
 
 
Fotografie JSDHO Velké Popovice - Lojovice ze zásahu požáru travního porostu na Nové Hospodě ze dne 1.4.2019