Pocta hasičům - Říčany

11.09.2015 20:00

V pátek 11. září uspořádalo město Říčany poctu pro hasiče jako poděkování za obětavou práci. Na tuto akci byli pozváni také hasiči z Lojovic.

Připojujeme děkovný email říčanského starosty, pana Vladimíra Kořena.


Od: Kořen Vladimír Mgr. <vladimir.koren@ricany.cz>
Předmět: poděkování

Vážení,

 skončilo období mimořádné zátěže pro všechny složky IZS, především však pro profesionální a dobrovolné hasiče. Doufám, že již máme za sebou vlnu nebývalého sucha, které na Říčansku vedlo ke vzniku desítek požárů, u nichž jste zasahovali. 

  Jménem města Říčany bych Vám všem zasahujícím profesionálním i dobrovolným hasičům rád poděkoval za příkladné nasazení při likvidaci mnoha událostí, především pak při likvidaci požáru lesa v lokalitě Světice 7. - 8. 8. 2015.

  Město Říčany si velice váží Vaší práce, která se nesla v duchu velmi vysoké obětavosti, přesné koordinace a plného nasazení. Myslím, že jste všechny přesvědčili o tom, že hasiči na Říčansku umí zabrat a účinně pomáhat druhým v nouzi. Právě díky Vašemu přístupu se podařilo zabránit velkým škodám na majetku a zdraví.

  S hlubokým obdivem a upřímným poděkováním

   

Mgr. Vladimír Kořen

Starosta města Říčany