Lojovickým hasičům už je 90 let !!!

26.01.2020 15:48

Psala se sobota, 26. ledna léta páně 1930, venku bylo kolem nuly a v Lojovicích se za hojné účasti místních obyvatel i návštěvníků z okolních osad konala ustavující schůze Sboru dobrovolných hasičů Lojovice. Do sboru se ten den přihlásilo 29 členů. Za přítomnosti starosty obce Lojovice pana Františka Kaňky a okresního samaritána pana Pačese z Pětihost byl zvolen starosta sboru František Oulovský a další funkcionáři. Během prvního roku svého působení se sbor rozrostl až na 62 členů.

 

My jsme dnes moc rádi, že můžeme pokračovat v tradici založené našimi dědečky, babičkami a dalšími předky! Věříme, že budeme mnoho dalších let hodnotnou součástí Velkopopovicka. Hasiči, hasičky, hasičata a všichni z Lojovic a okolí, ať se vám během 90 letého jubilea daří!

 

P.S: Fotografie ze založení sboru se zřejmě nedochovaly. Avšak, pokud byste někdo měl v rodinném archivu něco z tohoto období, dejte vědět, budeme rádi.