Hasičksá zbrojnice - aktuální situace a poděkování

10.12.2018 11:29

Hasičská zbrojnice v Lojovicích.

Krátce k vývoji situace týkající se hasičské zbrojnice v Lojovicích. Na konci listopadu započaly práce na provizorním zajištění statiky stávající hasičské zbrojnice v Lojovicích. Do ukončení těchto prací nemůžeme starou hasičárnu používat. Velmi nepříjemnou situaci s parkováním naší cisterny v zimním období nám a obci pomohl vyřešit Dr. Peter Appelt. Umožnil nám zdarma parkovat ve své hospodářské budově.  A díky tomu můžeme zůstat v aktivním službě. Jen od 19.listopadu, kdy jsme se do náhradní garáže nastěhovali do 11. prosince jsme již vyjeli ke čtyřem výjezdům: Dvěma požárům, jedné dopravní nehodě, jedné záchraně osoby po pádu z výšky.  

Chtěli bychom tímto panu Appeltovi velice poděkovat!