ANI VYSTĚHOVÁNÍ NA ULICI LOJOVICKÉ HASIČE NEZASTAVÍ

24.08.2018 11:50

Téměř stoletá požární zbrojnice v Lojovicích dosloužila. 

2. srpna 2018 nařídila Obec Velké Popovice okamžité vystěhování požární techniky z objektu. Stalo se tak na základě statického posudku objednaného Obcí v květnu 2018. Jakýkoli pohyb těžké techniky může vyvolat okamžité zřícení objektu. Přestože politická reprezentace Obce je s problematikou tristního zázemí Výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Velké Popovice (JSDHO) dlouhodobě (už roky) seznámena, musela situace dospět až do dnešního stavu. Do stavu, kdy jsou hasiči v Lojovicích bez střechy nad hlavou.

Přes veškeré komplikace, které rozpadající se zázemí přináší, plní výjezdová jednotka obce Velké Popovice své povinnosti. Jsme zařazeni do kategorie požární ochrany JPO III/1, tj. s povinností výjezdu k zásahu do 10 minut od vyhlášení poplachu. Naše jednotka složená z dobrovolníků, kteří pomáhají bez nároku na odměnu, má historicky 100% odezvu na vyhlášení poplachu. Zasahujeme jak v katastru Velkých Popovic, tak na území okolních obcí. Zajišťujeme ochranu v dobách sucha před požáry, při mimořádných situacích jako jsou povodně či vichřice, ale i při únicích nebezpečných látek.

18. srpna, jsme vyjížděli k rozsáhlému požáru travního porostu (cca 10 000 m2) u nové zástavby v Brtnici. Jen díky rychlému dojezdu jsme zastavili oheň doslova pár metrů od nejbližších domů, a s pomocí dalších čtrnácti jednotek jej zcela zlikvidovali. Vzhledem k rychlosti s jakou se požár v suché trávě šířil, se zamysleme, co by následovalo, kdyby vyjížděla jednotka nikoliv z  Lojovic, ale ze vzdálenějších obcí. Cesta by netrvala pět minut…a jak dlouho by trvalo ohni překonat ty 3 metry k nejbližšímu domu? A co se stane v zimě, až zase chytne špatně vyčištěný komín? Je pro Obec hasičská jednotka tak zbytečnou položkou, že se stav jejího zázemí řeší deset let?

Jen od ledna jsme vyjeli k 33 zásahům. Četnost zásahů se díky počasí výrazně zvyšuje, teplota v našich autech stojících na sluníčku dosahuje 70°C, dovnitř nasedáme v třívrstvých ochranných oblecích a z tlakových lahví jsme nuceni dýchat vzduch nahřátý na 60°C. Přesto fungujeme a můžeme vás chránit. Ale jen do příchodu prvního mrazu. Bez zázemí nám v zimě voda v autě zmrzne! Máme tedy na zimu přerušit svou činnost? Nejbližší výjezdová jednotka v Petříkově, zrušila svou činnost loni a její povinnosti převzala jednotka Velké Popovice.

Naší vůlí je nadále pokračovat ve výjezdech. Našli jsme možnost dočasného nekrytého parkování jednoho z vozidel na sousedním soukromém pozemku a Obci jsme nabídli, že svépomocí připravíme a zrealizujeme statickým posudkem navržené, dočasné, podepření padající budovy.

Nejen my jako hasiči však potřebujeme, aby politická reprezentace Velkých Popovic zásadně zlepšila komunikaci se všemi svými občany. Odsouváním rozhodnutí se totiž nikdy nic nevyřešilo. Řešením je mít vůli něco rozhodnout a dosáhnout potřebného cíle. Vedení Obce rychle jednat umí. To dokázalo, když v Řepčicích, kde nejsou žádní aktivní hasiči, rychle realizovalo přestavbu zchátralé „hasičárny“ na objekt obecní klubovny.

Chceme, aby místní politici efektivně investovali i do rozvoje zbytku obce Nechceme další odklady komplexního řešení. Chceme, aby politici konečně, po letech, přijali smysluplné řešení pro hasičárnu v Lojovicích, která zajišťuje zcela konkrétní službu všem obyvatelům Velkých Popovic.